Primăria Bogata județul Mureș

Structura

CONDUCERE
PRIMAR:
Ing. COC DOINA
VICEPRIMAR:
SZANTO ALPAR ATTILA
Secretar general:
KEREKES TUNDE ANIKO
Functionari Publici
CONSILIER:
GERENDI EDIT
CONSILIER:
BUCUR IOAN SILVIU